Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, Szczecin 1994

Lektura tej pracy nie pozostawia czytelnika obojętnym. Może zjednać go sobie odwagą poszukiwań interpretacyjnych i sugestywnością stylu, a może też wzbudzić potrzebę stanowczej polemiki. (…)

Niezmiernie sugestywna narracja jej pracy, operująca zarówno emocjonalnym napięciem, jak i bardzo ambitna w poszukiwaniach intelektualnych, wydaje się jednak niekiedy zacierać granice i zmieniać zależności pomiędzy różnymi kategoriami zjawisk. Tak chyba dzieje się chwilami z pojęciem “świata kresowego”. Autorka mówi zazwyczaj o Kresach jako pewnym wyobrażeniu, o literackiej – czy szerzej: kulturowej – mitologii, nakładającej się na tradycję historyczną. W ten sposób Kresy traktowane są jako zjawisko kultury, mogące być przedmiotem opisu.

Chwilami jednak autorka zdaje się niepostrzeżenie zmieniać perspektywę i przechodzić od podstawy interpretatorki fenomenu Kresów do postawy uczestniczki pewnej rzeczywistości kulturowej.

– z recenzji Dr Hab. Małgorzaty Czermińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *